REferences

Chapter 1. Introduction

Chapter 1: Introduction

Leeson, L. 2006. Signed Languages in Education in Europe – a preliminary exploration. Intergovernmental Conference: Languages of Schooling: towards a Framework for Europe. Strasbourg 16-18 October 2006

Wheatley, M. & Pabsch, A. (2012). Sign Language Legislation in the European Union - Edition II. Brussels: EUD.

Chapter 5.1: Belgium - Flanders

Chapter 5.1 : Belgium - Flanders

Boonen, Diane, Van Herreweghe, Mieke, & Vermeerbergen, Myriam. (2004). De evolutie van gebarentaal in vlaanderen. In M. Van Herreweghe & M. Vermeerbergen (Eds.), Gent in Oktober. Gebundelde lezingen van het congres ‘Gebarentaal in Vlaanderen: lexicografische, onderwijs-pedagogische en socio-culturele aspecten’ (pp. 7–23). Gent: Academia Press, p. 7-23.

De Meulder, Maartje, Smessaert, Isabelle & Vermeerbergen, Myriam. (2008). Onderwijs aan dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen. Onderwijs van Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur. In: Vermeerbergen, M. & Van Herreweghe, M. (Red.) Wat (geweest/gewenst) is. Organisaties van en voor doven in Vlaanderen bevraagd over 10 thema’s. Gent: Academia Press / Fevlado-Diversus, p. 73-140. 

De Weerdt, Danny, Salonen, Juhana & Liikamaa, Arttu. (2016). Raising the Profile of Sign Language Teachers in Finland. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15.4.2016 (Huhtikuu). 

De Weerdt, Kristof, Van Herreweghe, Mieke, Van Mulders, Katrien, & Vermeerbergen, Myriam. (2004). Woordenboek Nederlands-Vlaamse Gebarentaal/Vlaamse Gebarentaal-Nederlands. (first published online in May 2004).

Fevlado & Vlaams GebarentaalCentrum. (2013). Vlaamse Gebarentaal als Vreemde Taal door Horende Lesgevers? Advies overgemaakt aan de instellingen die cursussen Vlaamse Gebarentaal aanbieden.

Loots, Gerrit, Devisé, Isabelle, Lichtert, Guido, Hoebrechts, Nathalie, Van De Ginste, Carine, & De Bruyne, Ingrid. (2003). De gemeenschap van doven en slechthorenden in Vlaanderen. Communicatie, taal en verwachtingen omtrent maatschappelijke toegankelijkheid. Gent, Belgium: Cultuur voor Doven.

Van Herreweghe, Mieke. (1995). De Vlaams-Belgische Gebarentaal: Een eerste verkenning. Gent, Belgium: Academia Press.

Van Herreweghe, Mieke & Vermeerbergen, Myriam. (2009). Flemish Sign Language standardization. Current Issues in Language Planning, 10:3, 308-326

Vermeerbergen, Myriam. (1997). Grammaticale Aspecten van de Vlaams-Belgische Gebarentaal. Gentbrugge, Belgium: Cultuur voor Doven.

Vermeerbergen, Myriam. (1999). Grammaticale Aspecten van de Vlaams-Belgische Gebarentaal-videoboek. Affligem: Vlaams GebarentaalCentrum.

Chapter 5.2: Czech Republic

Chapter 5.2 : Czech Republic

RICHTEROVÁ, K. – MACUROVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, R. Kinship Terminology in Czech Sign Language. In ZESHAN, Ulrike and Keiko SAGARA. Semantic Fields in sign languages: colour, kinship and quantification. Boston: De Gruyter Mouton, 2016. Sign Language Typology. ISBN 978-1-5015-1148-6.

Chapter 5.3: Germany

Chapter 5.3: Germany

Beecken, Anne, Jörg Keller, Siegmund Prillwitz & Heiko Zienert (1999): Grundkurs  Deutsche Gebärdensprache. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Stufe I. Hamburg: Signum

DESIRE – Deaf and Sign Language Research Team/Aachen (2002): Fliegende Hände. Lehrerhandbuch I-IV. Aachen: RWTH.

Ebbinghaus, Horst & Jens Hessmann (1989): Gehörlose – Gebärdensprache –Dolmetschen: Chancen der Integration einer sprachlichen Minderheit. Hamburg: Signum.

Happ, Daniela (2000): Deutsche Gebärdensprache. Stufe I. Ein Lehrbuch. Frankfurt a.M.: Universität Frankfurt.

Maisch Günter & Hellmuth Starke (eds., 1977): Die Gebärden der Gehörlosen. Ein Hand- Lehr- und Übungsbuch. Hamburg: Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Hör-Sprach-Geschädigten.

Mally, Gertrud (1993): “The long road to self-confidence of the Deaf in Germany”, in Renate Fischer & Harlan Lane (eds.), Looking Back: A Reader on the History of Deaf Communities and their Sign Languages, 177–198. Hamburg: Signum.

Prillwitz, Siegmund (1982): Zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation und Sprache mit Bezug auf die Gehörlosenproblematik. Stuttgart: Kohlhammer.

Wloka, Manfred (2001): “Die neue Entwicklung brauchte Zeit. Interview mit Manfred Wloka.” Das Zeichen, 15: 56, 224–235.

Chapter 5.6: the Netherlands

CHAPTER 5.6 THE NETHERLANDS

Emmerik, W. (1995) Gedichten in gebarentaal. Het Komplex.

Schermer, G.M., 2012; Sign Language Planning in the Netherlands between 1980 en 2010. Sign Language Studies Vol 12 no 4 summer 2012

Schermer, G.M. (2003) From Variant to Standard. An overview of the Standardization Process of the Lexicon of Sign language of the Netherlands. Sign Language Studies, 469-486.

Van den Bogaerde, B., G.M. Schermer, 2008; Deaf studies in the Netherlands

Chapter 5.8: UK

Chapter 5.8: UK

No time? No support? No idea? (Eichmann & Barnes, 2010).

 

Print